Vaš brauzer ne podržava skroling tekst

obaveze škole i obaveze učenika

Obaveze Škole su:
Odmah po prijemu kupona za upis i odgovarajuće uplate, škola učeniku šalje:
- dizajn karticu sa upisnim brojem, kao dokaz da je upisan u Dopisnu školu za dizajn enterijera "Ambijent";
- kompletan željeni program Osnovni kurs za uređenje stana (štampani materijal i CD, 4 brošure i 2 DVD-a);
- ime mentora, arhitekte koji će pratiti rad učenika i ocenjivati tekstove
- učenik koji uspešno završi Osnovni kurs za uređenje stana uz CERTIFIKAT o završenoj Dopisnoj školi za dizajn enterijera, dobija i PORTFOLIO sa svojim radovima, koji može koristiti za prezentaciju svoga znanja i talenta.

Obaveze učenika su :
- da nauči lekcije i savlada vežbe;
- da obradi sve testove (a, b, c,) , da ih fotokopira za sebe a rešene originale da vrati svom mentoru na adresu škole - Atelje "Ambijent", s tim da uz svoje ime i adresu obavezno naznači i svoj upisni broj sa "dizajn-kartice";
- ritam dostavljanja rešenih testova na ocenjivanje zavisi od učenika, stim da kurs ne može trajati duže od 16 meseci ni kraće od 6 meseci;
- predlog Dopisne škole je da se gradivo obradi na način 4x4 lekcije i u ravnomernom ritmu dostavlja Školi na ocenjivanje (što nam dosadašnje iskustvo preporučuje kao najefikasnije).

FINALNI TEST:

Na predlog mentora, najboljim učenicima biće omogućeno da rade "finalni test", sa kojim će ovi moći da konkurišu za izlaganje svog rada na izložbi radova učenika Dopisne škole za dizajn enterijera, u jednom od izložbenih prostora u Beogradu.

Finalni test nije obaveza već mogućnost za najbolje učenike, da se afirmišu i prikažu svoj rad javnosti.

Finalni test se sastoji od zadataka za rešenje enterijera jedne stambene prostorije ili stana (crtanje osnove i izgleda, i izrada tonske šeme).

Finalne testove ocenjuje petočlana stručna komisija.

Svi uslovi za učešće u finalnom testu (stručni, organizacioni i finansijski), biće dostavljeni najboljim učenicima na kraju dopisnog kursa.